Gmina Pilzno
IPmap Portal 2.8.0
inspe-projekt.pl
Pobieranie danych .....
Kompozycja TBD
Rzeka, strumień
Wody powierzchniowe
Drogi
Linie energetyczne
Lasy, zadrzewienia
Zagospodarowanie przestrzenne
Studium
MPZP
Ewidencja
Działki
Budynki
Układ WGS84 :
Układ 2000 :